Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny

W przypadku błędu medycznego, poszkodowany może zgłosić roszczenia o odszkodowanie w celu naprawienia poniesionej krzywdy. Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny może być jednak skomplikowane i czasochłonne, dlatego warto posiadać pewne informacje, które ułatwią ten proces.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym jest błąd medyczny.

Błąd medyczny to sytuacja, w której personel medyczny działa niezgodnie z aktualnymi standardami opieki zdrowotnej, a w wyniku tego pacjent ponosi szkodę. Może to obejmować zaniedbania, błędne diagnozy lub opóźnienia w niezbędnym w danej chwili działaniu, a także przepisywanie niewłaściwych leków. Aby stwierdzić błąd medyczny, konieczna jest ocena danego przypadku przez specjalistów z danej dziedziny medycyny zawarta w opinii.

Aby móc zgłosić roszczenie o odszkodowanie za błąd medyczny, należy udowodnić trzy kluczowe elementy:

  • Po pierwsze -istnienie relacji lekarz-pacjent: Pacjent musi udowodnić, że był pod opieką lekarza, a lekarz podjął działania mające na celu leczenie lub diagnozowanie jego stanu zdrowia.
  • Po drugie- doszło do zaniedbania standardów, czyli poszkodowany musi dowieść, że lekarz lub personel medyczny działał w sposób niezgodny z akceptowanymi standardami opieki zdrowotnej.
  • Po trzecie-musi zaistnieć szkoda: Należy wykazać, że poniesiono konkretną szkodę w wyniku błędu medycznego, np. utratę zdrowia, ból, cierpienie, utratę zarobków, a nawet śmierć.

Terminy przedawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych określone są w kodeksie cywilnym.

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny podlega określonym terminom przedawnienia. W Polsce zazwyczaj wynosi on 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się (lub powinien się dowiedzieć) o popełnieniu błędu medycznego, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jednakże, istnieją pewne wyjątki od tego zasady, takie jak przypadki, w których błąd medyczny ma charakter ciągły lub ofiara jest nieletnia.

Obowiązek udowodnienia winy

W przypadku dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny, to poszkodowany musi udowodnić, że personel medyczny popełnił błąd. To oznacza, że konieczne jest posiadanie rzetelnych dowodów na nieodpowiednie postępowanie, takich jak opinie ekspertów medycznych, dokumentacja medyczna, czy oświadczenia innych pacjentów.

Co w tym wszystkim istotne, wysokość odszkodowania zależy od całej gamy czynników, takich jak stopień szkody, trwałość konsekwencji, utracone zarobki, koszty leczenia i rehabilitacji oraz cierpienie moralne. W celu oceny wartości odszkodowania, zazwyczaj konieczne jest skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach cywilnych oraz biegłym w danej dziedzinie.

Podsumowując, dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny to proces wymagający znajomości prawa i medycyny. Ważne jest posiadanie rzetelnych dowodów, udowodsnienie zaniedbań personelu medycznego oraz zachowanie terminów przedawnienia. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże w zapewnieniu sprawiedliwości poszkodowanym pacjentom.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo