Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Wyłudzenie podatku VAT a odpowiedzialność karna. Na czym polega przestępstwo VAT?

Przestępstwa VAT-owskie charakteryzują się najczęściej siecią powiazań pomiędzy kilkoma lub kilkudziesięcioma pomiotami, które to wprowadzają do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT w różnorodnym zakresie usługowym, właśnie w celu wyłudzenia podatku VAT.

Najczęściej w niniejszym procederze oprócz tzw. osób sprawczych- kierujących całym procederem, pojawiają się osoby pełniące role tzw. „słupów”, które zakładają firmy i wystawiają fikcyjne faktury. Zwerbowane osoby, w tym uczciwie działający przedsiębiorcy, skuszone tzw. „łatwym zarobkiem, bardzo często nie uświadamiają sobie konsekwencji uczestnictwa w niniejszym procederze. Nie mniej jednak, jak pokazuje orzecznictwo, również wobec tych osób zapadają wyroki skazujące. 

Przedsiębiorco bądź ostrożny

Jest to działanie umyślne a nie nieprawidłowość, która może zdarzyć się każdemu a zwłaszcza osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Oszustwo na dużą skalę ma najczęściej formę karuzeli podatkowej. Poprzez właśnie wykorzystanie legalnie działających firm, przestępcy dążą do uwiarygodnienia swojej działalności. W momencie wykrycia takiego oszustwa, najczęściej okazuje się, że zyski z działalności przeszły do osób kierujących nielegalnym procederem, natomiast osoba wciągnięta w przestępczy proceder zostaje z ogromnym długiem wobec Skarbu Państwa oraz ponosi odpowiedzialność karną właśnie za wyłudzenie podatków.

Zwiększenie sankcji za przestępstwa Vat-owskie

Bądźmy czujni, gdyż czyny w zakresie wystawiania fikcyjnych faktur oraz posługiwania się takimi fakturami penalizowane są już przez normy Kodeksu karnego. Nowelizacja wprowadziła do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw: w postaci podrabiania lub przerabianie faktury oraz fałszowania faktur VAT.

W tym zakresie pojawił się również nowy, zaostrzony wymiar kar od tych, które groziły uprzednio za przestępstwo z art. 270 kk.

Ze względu na wysokość grożącej kary, przestępstwo to zgodnie z terminologią zawartą w Kodeksie karnym, ma charakter zbrodni, co daje podstawy do określenia go jako „zbrodni fakturowej”

Za „zbrodnię fakturową” grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Dotyczy ona jednak przypadków, w których wartość sfałszowanych faktur VAT przekracza 10 mln zł (art. 277a.) i co bardzo istotne, nie ma tu znaczenia faktyczna wartość towarów lub usług, na które opiewa faktura lub faktury. Bardzo dotkliwa jest tu również kara grzywny, gdzie w razie skazania za przestępstwo określone w art. 270a§1 lub 2, art. 217a§1 lub 2 albo art. 277a§1 może wynosić nawet do 6 mln. zł.  Kodeks karny przewiduje również możliwość skazania na maksymalnie 5 lat pozbawienia wolności, jeśli przestępstwo o tym charakterze miało mniejszą wagę.

Obecnie przewiduje się kary dla każdego przypadku oszustwa w tym zakresie. I tak za fałszowanie, jak i podrabianie faktur VAT o mniejszej wartości zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Natomiast jeżeli przestępstwo podrabiania faktur miało mniejszą wagę Sąd może orzec karę w postaci w grzywny albo karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku przestępstwa fałszowania faktur o mniejszej wadze kara pozbawienia wolności może wynieść do 3 lat.

W jakim przypadku kara pozbawienia wolności może wynieść minimalnie 3 lata?

Powyższe wskazuje, że znowelizowany Kodeks karny w sposób szczegółowy charakteryzuje zakres kar za fałszowanie i podrabianie faktur VAT. Oprócz powyższych sankcji przewiduje się okoliczności, w których minimalna kara pozbawienia wolności wynosi 3 lata. Zgodnie z art. 270a§2 kk takiemu wymiarowi kary podlegają przestępstwa, w których wartość fałszowanych faktur przekracza pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości. Nadto taki wymiar kary grozi każdemu, kto z popełnienie przedmiotowego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu. 

Możliwość złagodzenia kary

Mimo zaostrzenia kar za fałszowanie i podrabianie faktur VAT w celu wyłudzenia zwrotu podatku, prawo przewiduje sytuacje, w których możliwe jest nadzwyczajne złagodzenie kary. Zgodnie z art. 277d kk na nadzwyczajne złagodzenie kary może liczyć sprawca, który po wszczęciu postępowania będzie współpracował z organami ścigania, poprzez chociażby ujawnienie istotnych okoliczności przestępstwa, wskazanie czynów pozostających w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców.

Przepisy o nadzwyczajnym złagodzeniu kary stosuje się również do sprawcy, który, zawiadomił organy ścigania o popełnionym przestępstwie i jednocześnie zwrócił w całości bądź części korzyść majątkową uzyskaną z popełnionego przestępstwa w zakresie wyłudzenia VAT.

Zbrodnia fakturowa to trudnie i skomplikowane zagadnienie

Zbrodnia fakturowa jest jednym z przestępstw dotyczących obrotu gospodarczego i niewątpliwie jest w swej materii trudnym i skomplikowanym zagadnieniem. Niemniej jednak daje to szansę na rozpatrywania tego problemu z kilku aspektów o wiele korzystniejszych niż zazwyczaj przedstawiają to chociażby organy ścigania.

Podejrzany, czy też później oskarżony, musi mieć tego świadomość i w sposób właściwy powinien wykorzystać okoliczności świadczące na jego korzyść. Dlatego też, w niniejszej materii dobrze byłoby skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Właściwie poprowadzona obrona, może doprowadzić do uzyskania mniejszego wymiaru sankcji, a nawet do uniewinnienia


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo