Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Usługi z prawa karnego

Ważnym aspektem działalności Kancelarii jest prawo karne, również z elementami prawa gospodarczego. Z uwagi na zdobyte doświadczenie w Prokuraturze adwokat Anna Szychułda-Baran  zajmuje się szeroko pojmowanym obszarem prawa karnego, w tym związanego  z  błędami medycznymi, przestępstwami VAT-owskimi, „praniem brudnych  pieniędzy” oraz przestępczością narkotykową.

Kancelaria prowadzi obsługę procesową na każdym etapie postępowania karnego, tj. przygotowawczego, sądowego i wykonawczego. Każdy etap procesu jest merytorycznie analizowany w celu odpowiedniego doboru narzędzi skutkujących skuteczną obroną. Profesjonalizm, precyzja w działaniu przekłada się na podejście do klienta oraz na sposób prowadzenia sprawy.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej w obszarze prawa karnego Kancelaria zajmuje się także doradztwem w kwestiach odpowiedzialności karnej członków Zarządu, związanej z wszelkimi naruszeniami obowiązku dbania o interesy spółki.

Sprawy karne związane z obroną interesów podejrzanego (oskarżonego)

Kancelaria udziela pomocy prawnej  osobom podejrzanym i tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego. Uczestniczy w czynnościach procesowych z udziałem podejrzanego, w tym przesłuchania i stawiania zarzutów. W ramach kompleksowej obsługi adwokat Anna Szychułda- Baran  występuje w imieniu Klienta przed wszystkimi organami ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości. Służy pomocą przy opracowywaniu wszelkich niezbędnych pism procesowych, w tym skarg kasacyjnych, zażaleń, apelacji.

Postępowanie karne – pokrzywdzony

Kancelaria oferuje pomoc prawną pokrzywdzonemu na etapie sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, jak również podczas postepowań karnych w fazie przygotowawczej oraz sądowej. Kancelaria występuje również jako reprezentant, nie tylko osób pokrzywdzonych, ale również oskarżycieli posiłkowych oraz powodów posiłkowych.

Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo