Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Proceder prania brudnych pieniędzy

Czyn prania brudnych pieniędzy określony w art. 299 kk jest przestępstwem przeciwko prawidłowemu funkcjonowaniu obrotu gospodarczego i ma dosyć złożoną konstrukcję, gdzie w praktyce pojawiają się trudności w jego stosowaniu.

Wyróżniamy  kilka typów niniejszego przestępstwa, mianowicie: typ podstawowy, jako przestępstwo powszechne §1, typ podstawowy, którego podmiotem są osoby, na których ciążą obowiązki określone w  Ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu § 2, typ kwalifikowany poprzez współdziałanie z innymi osobami § 5, typ kwalifikowany, gdzie okolicznością kwalifikującą jest oprócz współdziałania jeszcze osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej §6. 

W przekazie medialnym bardzo często pojawiają się informacje, o dopuszczeniu  się przez określone osoby przestępstwa prania brudnych pieniędzy, czy też wprowadzenia do obrotu nielegalnych środków pieniężnych, natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, czym jest przestępstwo prania brudnych pieniędzy i jakie są przesłanki odpowiedzialności za to przestępstwo. Co więcej większość osób nie ma świadomości, że może dopuszczać się niniejszego przestępstw.

Odpowiedzialność karna za przedmiotowe przestępstwo zależy od  świadomości osoby popełniającej czyn. Jeżeli działały umyślnie to prawdopodobieństwo takiej odpowiedzialności karnej jest bardzo duże. Natomiast w przypadku, jeżeli osoby te nie miały świadomości popełnienia przestępstwa z art. 299 kk i nie zostanie im udowodniona wina , to raczej trudno mówić tu o odpowiedzialności karnej.           

Należy jednak pamiętać, że kluczowe jest ustalenie tzw. przestępstwa bazowego, z którego pochodzą środki podlegające „praniu”, stanowiącego jedno ze znamion przestępstwa określonego w art. 299 kk i musi być ono udowodnione, w taki sam sposób, jak wszystkie pozostałe znamiona  w tym przepisie. Określenie kwalifikacji przestępstwa bazowego, które pojawia się jako znamię strony przedmiotowej, nie może polegać na ogólnym powołaniu się na jakieś bliżej nieokreślone bezprawne zachowanie lub fragment działalności przestępczej, czy bliżej nieokreślony czyn zabroniony. 

Bez ustalenia sprawców tzw. przestępstwa bazowego, w tym stanu ich świadomości co do poszczególnych okoliczności jego popełnienia, organy ścigania nie zawsze mogą wskazać precyzyjnie kwalifikację prawną tego przestępstwa. Niejednokrotnie zarzuty z art. 299kk stawiane są na wyrost. 

Modelowym przykładem przestępstwa prania brudnych pieniędzy jest tworzenie fikcyjnych transakcji( najczęściej w zakresie usług), a następnie wprowadzenie brudnych pieniędzy do obiegu.  


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo