Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Na czym polega przestępstwo prania brudnych pieniędzy (art. 299 kk)?

Pranie brudnych pieniędzy to poważne przestępstwo gospodarcze, określone w art. 299 kodeksu karnego i zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do lat 10. Przedmiotem tego typy przestępstwa mogą być przechowywane na rachunku bankowym środki pieniężne, ale tylko do wysokości wartości korzyści majątkowych, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome i nieruchomości, ale tylko pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego.

Podkreślenia wymaga, że przestępstwo „prania brudnych pieniędzy, nie jest czynem pojedynczym, samoistnym a wymaga zaistnienia tzw. przestępstwa bazowego. Ustalenie przestępstwa bazowego, z którego pochodzą środki podlegające praniu, stanowiącego jedno ze znamion przestępstwa określonego w art. 299 kodeksu karnego, musi być bezsprzecznie udowodnione, jak w inne znamiona wskazane w tymże artykule.

I co ważne, bez ustalenia sprawców przestępstwa bazowego oraz ich świadomości co do poszczególnych okoliczności jego popełnienia, nie zawsze organy ścigania są w stanie wskazać precyzyjnie kwalifikację prawną przestępstwa bazowego, niezbędnego do zarzucenia czynu z art. 299 kodeksu karnego. Dlatego też do zarzucenia czynu „prania brudnych pieniędzy”, absolutnie nie jest wystarczające ustalenie, że określone środki pochodzą z jakiejkolwiek, bliżej niesprecyzowanej czynności bezprawnej, a co gorsze nieujawnionego źródła.

Istotą omawianego przestępstwa jest również konieczność działania przez sprawcę z innymi osobami, co najmniej dwoma. W innym przypadku, postawienie zarzutu „prania brudnych pieniędzy” jest bezpodstawne.

Jeśli mają Państwo obawy związane z praniem brudnych pieniędzy, zachęcamy do skontaktowania się z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo