Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego (art. 177 kk)?

Wypadki drogowe są niestety powszechne, a odpowiedzialność karna za nie stanowi istotną część prawa karnego.

Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy zależy od okoliczności oraz skutków tegoż wypadku. Przykładem może być wypadek spowodowany nieostrożnością lub niedbalstwem i takiej sytuacji sprawca może zastać ukarany za naruszenie przepisów drogowych lub za spowodowanie szkody materialnej.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w podczas wypadku drogowego, w wyniku którego powstały poważne szkody, obrażenia ciała lub śmierć. W taki przypadku sprawca wypadku odpowiada w ramach odpowiedzialności karnej określonej w art. 177 kodeksu karnego. Zgodnie bowiem z dyspozycją §1 niniejszego artykułu, spowodowanie chociażby nieumyślnego wypadku skutkującego obrażeniami ciała, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Natomiast w przypadku, gdzie następstwem wypadku jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, kara ta już jest znacznie ostrzejsza, gdyż wynosi od 6 miesięcy do lat 8.

Nie mniej jednak, obiektywne przypisanie skutku określonego w art. 177 kodeksu karnego powinno nastąpić po wnikliwym ustaleniu związku pomiędzy naruszeniem przez uczestników zdarzenia (zarówno sprawcy , jak i osoby pokrzywdzonej ) określonych reguł bezpieczeństwa a danym zdarzeniem , i oczywiście zaistnieniem skutku.

Należy pamiętać, że samo powstanie skutku, nie jest wystarczające do przypisania odpowiedzialności karnej za spowodowanie tego skutku. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdzie skutek wypadku drogowego jest następstwem działań kilku osób naruszających reguły ostrożności, w tym działań osoby pokrzywdzonej.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo