Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Jakie są konsekwencje błędu medycznego dla lekarza?

Błędy medyczne, choć rzadkie, niestety zdarzają się w praktyce lekarskiej. Takie sytuacje mogą nie tylko negatywnie wpływać na zdrowie pacjentów, ale również mają poważne konsekwencje dla samych lekarzy. W takim przypadku lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, co może prowadzić do różnych skutków, zarówno zawodowych, jak i finansowych.

Pierwszym krokiem w przypadku błędu medycznego, jest zazwyczaj zgłoszenie go przez pacjenta bądź jego rodzinę. Następnie prowadzone jest dochodzenie, które ma na celu ustalenie, czy rzeczywiście doszło do błędu medycznego oraz czy lekarz ponosi za to odpowiedzialność. Jeśli dochodzenie wykaże winę lekarza, to mogą nastąpić różne konsekwencje.

Jedną z możliwych konsekwencji dla lekarza jest postawienie mu zarzutów dyscyplinarnych przez odpowiedni organ. Jeżeli organ ten uzna, że lekarz popełnił błąd medyczny, może nałożyć na niego sankcje takie jak upomnienie, nagana, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub nawet cofnięcie pozwolenia na wykonywanie zawodu lekarza. W zależności od wagi i skutków błędu, sankcje mogą być różne, ale zawsze mają one negatywny wpływ na dalszą karierę zawodową lekarza.

Drugą możliwą konsekwencją jest proces cywilny, który może zostać wszczęty przez pokrzywdzonego pacjenta lub jego rodzinę. W takim przypadku lekarz musi bronić się przed zarzutami postawionymi mu przez stronę przeciwną. Proces taki może ciągnąć się przez długie lata i wiązać się z ogromnym stresem dla lekarza. W przypadku uznania winy lekarza przez sąd, wymierzone mogą zostać odszkodowania, które są wypłacane pokrzywdzonej stronie. Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak: stopień uszczerbku na zdrowiu, poniesione straty finansowe, a także cierpienie moralne.

Lekarz lub personel medyczny może również podlegać odpowiedzialności karnej m.in. z art: 160 § 1-3 Kodeksu karnego, gdzie zagrożenie karą wynosi do 5 lat pozbawienia wolności, z art. 155. Kodeksu karnego [Nieumyślne spowodowanie śmierci]- zagrożenie do lat 5 pozbawienia wolności, art.156 kodeksu karnego [Ciężki uszczerbek na zdrowiu]- zagrożenie to nawet 20 lat pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku śmierci człowieka – to nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Odpowiedzialność karna lekarza lub personelu medycznego może nastąpić również z art. 157. Kodeksu karnego [Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu], gdzie zagrożenie karą to nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Kolejną konsekwencją dla lekarza może być także utrata reputacji i zaufania pacjentów. Błąd medyczny może poważnie uszkodzić reputację lekarza, co z kolei prowadzi do utraty pacjentów i szkody finansowej dla lekarza. Reputacja jest jednym z najcenniejszych aktywów lekarza, więc trudno przecenić negatywne konsekwencje utraty zaufania pacjentów.

Warto również wspomnieć, że błąd medyczny może oznaczać również trudności w uzyskaniu ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej dla lekarza. Ubezpieczyciele mogą podnosić składki lub nawet odmawiać ubezpieczenia, jeśli lekarz posiada historię błędów medycznych. Brak takiego ubezpieczenia może z kolei prowadzić do większych ryzyka finansowego dla lekarza w przypadku wystąpienia kolejnych błędów medycznych.

Podsumowując, konsekwencje błędu medycznego dla lekarza mogą być poważne i wiązać się z utratą reputacji, sankcjami dyscyplinarnymi, procesem sądowym oraz opłacaniem odszkodowań. Wszystko to ma ogromny wpływ na dalszą karierę zawodową lekarza oraz jego sytuację finansową. Dlatego też, każdy lekarz musi być świadomy swoich obowiązków i działać z najwyższą starannością, aby minimalizować ryzyko błędów medycznych.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo