Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Co to są groźby karalne (art. 190 kk)?

Niestety Groźby karalne są częstym przestępstwem związanym z prawem karnym, określonym w art. 190 kodeksu karnego. Polega ono na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby najbliższej i jednocześnie wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę zaistnienia jego spełnienia. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności praz pozbawienia wolności do lat 2.

Należy pamiętać, że przypisanie odpowiedzialności karnej za przedmiotowe przestępstwo, musi być poprzedzone wnioskiem o ściganie, złożonym przez osobę uprawnioną. W sytuacji, wielości pokrzywdzonych, taki wniosek musi złożyć każdy pokrzywdzony z osobna.

Przestępstwo groźby karalnej jest przestępstwem skutkowym, a więc niezbędną przesłanką do dokonania tegoż czynu, jest wystąpienie skutku w postaci wzbudzenia w zagrożonym uzasadnionej obawy, że groźba będzie spełniona i dlatego przy tego typu czynach między czasem ich dokonania a czasem skutku może zachodzić odległość czasowa.

Podkreślenia wymaga, że taka obawa musi być obiektywnie uzasadniona (poza odczuciem subiektywnym u pokrzywdzonego). O odpowiedzialności karnej z art. 190 kodeksu karnego można mówić tylko i wyłącznie wtedy, gdy przeciętny człowiek o porównywalnych do pokrzywdzonego cechach osobowości, zdrowia psychicznego, intelektu, w podobnych warunkach uznałby tę groźbę za realną.

I co ważne, dla realizacji znamion groźby karalnej nie jest ważne, aby sprawca miał rzeczywiście zamiar jej spełnienia.

W przypadku problemów związanych z przestępstwami cybernetycznymi, takimi jak oszustwa komputerowe, zalecamy zwrócenie się o pomoc do doświadczonego adwokata eksperta od spraw karnych.


Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przestępstwem, o którym mówi ten artykuł?

Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną już dzisiaj. Uzyskaj wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i - jeśli zajdzie taka potrzeba - będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, że im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym więcej zwykle mamy możliwości skutecznego działania w Twojej sprawie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo