Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Co to jest zatarcie skazania?

Zatarcie skazania jest instrumentem prawnym, który pozwala na wyeliminowanie konsekwencji skazania z publicznych rejestrów. Jest to wyjątkowo ważne dla osób, które chcą odciąć się od swojej przeszłości i zacząć na nowo.

W polskim prawie karnym określone są konkretne warunki, które muszą zostać spełnione, aby skazanie mogło zostać wykreślone. Oto najważniejsze z nich:

  1. Kara pozbawienia wolności z art. 32 pkt 3 lub kara 25 lat pozbawienia wolności – jeśli ktoś zostanie skazany na jedno z powyższych, skazanie to zostanie automatycznie wykreślone po 10 latach od wykonania kary, jej darowania, lub przedawnienia wykonania.
  2. Możliwość skrócenia okresu oczekiwania – sąd ma prawo zarządzić zatarcie skazania już po 5 latach, ale tylko wtedy, gdy skazany w tym okresie nie łamał prawa, a kara nie była wyższa niż 3 lata pozbawienia wolności.
  3. Kara dożywotniego pozbawienia wolności – skazanie na taką karę zostanie wykreślone automatycznie po 10 latach od momentu, gdy kara zostanie uznana za wykonaną, zostanie darowana lub przedawni się.
  4. Kara ograniczenia wolności – w tym przypadku skazanie zostanie wykreślone po 3 latach od wykonania kary, jej darowania lub przedawnienia.
  5. Kara w postaci grzywny – tu skazanie zniknie z rejestru po roku od chwili wykonania kary, darowania jej lub przedawnienia wykonania.
  6. Odstąpienie od wymierzenia kary – jeśli sąd zdecyduje się nie wymierzać kary, skazanie zostanie wykreślone z mocy prawa po roku od momentu wydania prawomocnego orzeczenia.
  7. Orzeczenie środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego – skazanie nie zostanie wykreślone, dopóki takie środki nie zostaną wykonane, darowane lub przedawnią się. To samo dotyczy środków zabezpieczających

(źródło: https://malbork.sr.gov.pl/kiedy-kara-ulega-zatarciu,m,mg,216,239)

Jak sprawdzić, czy nastąpiło zatarcie skazania.

Jeśli chodzi o kwestię sprawdzenia, czy nastąpiło zatarcie skazania, najpewniejszym źródłem informacji jest Centralny Rejestr Skazanych. W praktyce, po upływie wymaganego okresu od wykonania kary (lub jej darowania, przedawnienia), skazanie ulega zatarciu z mocy prawa. Osoba zainteresowana może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do sądu w celu uzyskania potwierdzenia czy skazanie zostało już wykreślone.

Konsekwencje zatarcia skazania

Zatarcie skazania niesie ze sobą konkretne korzyści dla skazanego. Głównym celem jest umożliwienie mu powrotu do społeczeństwa bez ciężaru przeszłych błędów. Po zatarciu skazania:

1. Skazany nie jest zobowiązany do informowania potencjalnych pracodawców o swoim skazaniu, co znacząco ułatwia proces poszukiwania pracy.

2. Skazanie nie pojawia się w oficjalnych sprawozdaniach dotyczących przestępstw, które są dostępne dla ogółu społeczeństwa.

3. W niektórych sytuacjach, skazany może odzyskać pewne prawa, które zostały mu odebrane w wyniku skazania, takie jak prawo do głosowania czy prawo do posiadania broni.

Warto jednak pamiętać, że mimo zatarcia skazania, pewne instytucje, takie jak organy ścigania, mogą wciąż mieć dostęp do tych informacji w konkretnych okolicznościach.

Podsumowanie

Zatarcie skazania w polskim systemie prawnym służy reintegracji skazanych z społeczeństwem, dając im szansę na nowy początek, wolny od cienia przeszłych błędów. Jest to kluczowy element systemu sprawiedliwości, który promuje resocjalizację i pomaga osobom, które zostały skazane, wrócić na właściwą drogę. Proces ten jest jednak obwarowany różnymi warunkami, które muszą zostać spełnione, aby skazanie mogło zostać wykreślone. Dla wielu osób zatarcie skazania oznacza szansę na pełne życie zawodowe, społeczne i obywatelskie.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.