Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Co to jest warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary to instytucja prawa karnego, polegająca na tym, że sąd może postanowić, iż kara pozbawienia wolności lub kara ograniczenia wolności wymierzona skazanemu nie będzie wykonywana, pod warunkiem że w okresie próby skazany nie popełni nowego przestępstwa. Jest to środek mający na celu resocjalizację skazanego bez konieczności pozbawiania go wolności.

Możliwości zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary

 Warunkowe zawieszenie wykonania kary może być zastosowane w przypadku wielu przestępstw, zwłaszcza tych mniej poważnych. Należy do nich, m.in.:

  • kradzież o niskiej wartości,
  • oszustwo na niewielką kwotę,
  • lekkie uszkodzenie ciała,
  • wykroczenia drogowe niepowodujące śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Decyzja o warunkowym zawieszeniu wykonania kary zależy od wielu czynników, takich jak charakter i stopień ciężkości przestępstwa, dotychczasowa historia skazanego, jego postawa po popełnieniu przestępstwa czy też perspektywy resocjalizacji. W wielu przypadkach sąd może zdecydować się na warunkowe zawieszenie kary, jeśli uzna, że dalsze pozbawienie skazanego wolności nie przyniesie korzystnych efektów w procesie jego resocjalizacji.

Okres próby

Okres próby to czas, w którym skazany musi się wykazać nieskazitelnym zachowaniem i nie popełnić nowego przestępstwa. W Polsce okres próby wynosi od roku do 5 lat, zależnie od decyzji sądu. W przypadku popełnienia nowego przestępstwa w tym okresie kara może zostać wykonana.

Obowiązki sprawcy

Podczas okresu próby skazany może mieć nałożone pewne obowiązki, takie jak:

  • regularne zgłaszanie się na policję,
  • poddanie się terapii lub innym formom wsparcia,
  • unikanie kontaktu z określonymi osobami,
  • zadośćuczynienie wyrządzonej szkody.

Ostateczne decyzje w zakresie warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz ewentualnych obowiązków skazanego leżą w gestii sądu, który ocenia każdy przypadek indywidualnie.

Podsumowanie

Warunkowe zawieszenie wykonania kary to elastyczne i ważne narzędzie w polskim prawie karnym, które umożliwia skazanemu uniknięcie bezpośredniego wykonywania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności, pod warunkiem utrzymania nieskazitelnego postępowania przez określony czas. Ta instytucja ma na celu umożliwienie skazanemu resocjalizacji w społeczeństwie bez konieczności izolacji w zakładzie karnym. Sąd, decydując o warunkowym zawieszeniu wykonania kary, bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak charakter przestępstwa, historia życia skazanego oraz jego postawa. Skazany, będący w okresie próby, zobowiązany jest do przestrzegania określonych warunków, co może obejmować m.in. regularne meldowanie się w wyznaczonym miejscu, poddawanie się terapii czy zadośćuczynienie wyrządzonej szkody.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary to próba zrównoważenia interesu społecznego w postaci ochrony porządku publicznego z indywidualnym interesem sprawcy, polegającym na umożliwieniu mu poprawy i powrotu na właściwą drogę życiową.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo