Skuteczna pomoc prawna 24/7:

Co to jest defraudacja?

Defraudacja, znana również jako oszustwo, odnosi się do celowego działania mającego na celu wyłudzenie mienia lub środków finansowych, poprzez wprowadzenie w błąd innej osoby lub organizacji. Polega na bezprawnym przywłaszczeniu sobie majątku innego podmiotu poprzez wprowadzenie go w błąd lub wykorzystanie jego błędu.

Przykłady przestępstw zagrożonych karą za defraudację

Przykłady przestępstw związanych z defraudacją to m.in.:

  • fałszowanie dokumentów w celu uzyskania korzyści majątkowej,
  • przywłaszczenie sobie pieniędzy pod fałszywym pretekstem,
  • oszustwa komputerowe, gdzie osoba wykorzystuje technologię do wyłudzenia środków finansowych,
  • fałszywe przedstawianie się w celu uzyskania dostępu do środków finansowych innej osoby.

Zasady wymiaru kary za defraudację

W polskim prawie karnym, defraudacja jest przestępstwem przewidzianym w Kodeksie karnym. Kara za defraudację zależy od skali wyłudzenia oraz okoliczności towarzyszących przestępstwu. W wielu przypadkach kary mogą wynosić od grzywny po wieloletnie pozbawienie wolności. Ważnym aspektem w ustalaniu kary jest określenie czy oszustwo było popełnione w celu uzyskania znaczącej korzyści majątkowej czy też miało charakter mało znaczący. Ponadto, recydywa oraz okoliczności łagodzące i obciążające są brane pod uwagę podczas wyznaczania wymiaru kary.

Jakie są konsekwencje prawne defraudacji?

Defraudacja nie tylko niesie za sobą konsekwencje w postaci kary pozbawienia wolności, grzywny czy środków karnych. Skutki prawne mogą obejmować także konieczność zwrotu wyłudzonych środków oraz naprawienia wyrządzonej szkody. Dodatkowo, osoba skazana za defraudację może napotkać trudności w życiu zawodowym, gdyż taka informacja jest często brana pod uwagę przez pracodawców w procesie rekrutacji. W niektórych sytuacjach skazanie za defraudację może również skutkować zakazem prowadzenia działalności gospodarczej na określony czas.

Podsumowanie

Defraudacja, będąca formą oszustwa, stanowi poważne przestępstwo w polskim prawie karnym, wiążące się z konsekwencjami zarówno prawnymi, jak i społecznymi. Kodeks karny przewiduje różnorodne kary, adekwatne do skali wyłudzenia i okoliczności przestępstwa.

Adwokat Szychułda-Baran blog

Adwokat Anna Szychułda-Baran

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych, przestępczości gospodarczej oraz sprawach cywilnych.
Telefon

+48 884 800 695

E-mail

adwokat@szychuldabaran.pl

logo