Czynność przesłuchania świadka w postępowaniu karnym – prawa, obowiązki i rola pełnomocnika

Czynność przesłuchania świadka w postępowaniu karnym – prawa, obowiązki i rola pełnomocnika

W postępowaniu karnym przesłuchanie świadków odgrywa kluczową rolę w ustalaniu faktów oraz między innymi w dowodzeniu winy oskarżonego. Jest to istotna czynność, która wymaga precyzji, odpowiednich umiejętności i przede wszystkim poszanowania praw świadka. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie szczegółowa analiza czynności przesłuchania świadka w postępowaniu karnym, z uwzględnieniem praw i obowiązków świadka oraz roli pełnomocnika….

Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny jest jednym z instrumentów stosowanych przez sądy w celu nadzoru nad osobami, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności lub które są objęte środkami zapobiegawczymi. Polega on na monitorowaniu i kontrolowaniu osoby przy pomocy elektronicznego systemu, który jest noszony przez nią na ciele. System ten umożliwia organom odpowiedzialnym za dozór elektroniczny śledzenie ruchów…

Co to jest areszt tymczasowy i kiedy może zostać nałożony?

Co to jest areszt tymczasowy i kiedy może zostać nałożony?

Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym stosowanym w polskim systemie karny. Jest najważniejszym i zarazem najbardziej kontrowersyjnym  spośród wszystkich środków zapobiegawczych  i przymusu. Polega on bowiem na pozbawieniu wolności człowieka , w stosunku do którego nie zakończył się jeszcze proces karny i co istotne, któremu nie udowodniono winy. Niestety Polska, jest w niechlubnej czołówce pod względem wybierania…

Jakie są prawa osoby zatrzymanej przez Policje, ABW, CBA?

Jakie są prawa osoby zatrzymanej przez Policje, ABW, CBA?

Niewątpliwie sytuacja, gdzie osoba zostaje zatrzymana, jest dla niej bardzo stresująca i niecodzienna. Bywa, że zatrzymanie jest bardzo traumatycznym wydarzeniem i osoba zatrzymana niejednokrotnie nie potrafi odnaleźć się w danej sytuacji, a tym samym ma ogromne problemy z  egzekwowaniem swoich praw.  Prawo do powiadomienia bliskich lub adwokata Każdy zatrzymany ma prawo skorzystania z pomocy adwokata lub…

Niesłuszne zatrzymania – zdarzają się częściej niż moglibyśmy przypuszczać

Niesłuszne zatrzymania – zdarzają się częściej niż moglibyśmy przypuszczać

Zatrzymanie jest formą pozbawienia wolności, do którego może dojść tylko w ściśle skonkretyzowanych sytuacjach i tylko na podstawie konkretnych przepisów.  Zgodnie z art. 248 k.p.k. zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z…

Dozór elektroniczny w polskim prawie karnym?

Dozór elektroniczny w polskim prawie karnym?

Co to jest dozór elektroniczny? Dozorem elektronicznym w świetle obecnie obowiązujących przepisów zawartych w Kodeksie karnym wykonawczym jest kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Z kolei „system dozoru elektronicznego” to zarówno zbiór metod postępowania, jak też całokształt środków technicznych, które łącznie służą do wykonywania dozoru elektronicznego. Zobacz także: Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny…

Terroryzm w polskim prawie karnym: Przestępstwo o charakterze terrorystycznym

Terroryzm w polskim prawie karnym: Przestępstwo o charakterze terrorystycznym

Zgodnie z art. 115§20 Kodeksu karnego przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, Ustawodawca wskazał, że czyn ten może być popełniony w celu poważnego zastraszenia wielu osób, zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub…

Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego (art. 177 kk)?

Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego (art. 177 kk)?

Wypadki drogowe są niestety powszechne, a odpowiedzialność karna za nie stanowi istotną część prawa karnego. Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy zależy od okoliczności oraz skutków tegoż wypadku. Przykładem może być wypadek spowodowany nieostrożnością lub niedbalstwem i takiej sytuacji sprawca może zastać ukarany za naruszenie przepisów drogowych lub za spowodowanie szkody materialnej. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja…

Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko środowisku

Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko środowisku

Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu w ciągu ostatnich lat stały się coraz poważniejszym problemem. Przestępstwa te cechują się coraz większym stopniem skomplikowania. Ich wielorakość to nie lada wyzwanie dla Inspekcji Ochrony Środowiska czy organów ścigania. W ostatnich latach zintensyfikowano prace nad podjęciem wielu działań organizacyjnych i legalizacyjnych w zakresie niedozwolonych czynów związanych ze środowiskiem. W tym…

Na czym polega oszustwo komputerowe – przestępstwa cybernetyczne

Na czym polega oszustwo komputerowe – przestępstwa cybernetyczne

Oszustwo komputerowe i przestępstwa cybernetyczne, to coraz częstszy rodzaj przestępstwa w dobie cyfryzacji. Internet stał się nieodłączną częścią naszego życia i nieuchronnie stajemy się ofiarami również i na tej płaszczyźnie. Wszelkie nielegalne działania, w których komputer jest celem ataku, jak również jego narzędziem, z użyciem którego dokonuje się czynu zabronionego określa się mianem przestępstw komputerowych….